מיידי

adj. immediate, instantaneous, prompt, swift, urgent, spot
————————
v. to throw, cast

Hebrew-English dictionary. . 2013.

Look at other dictionaries:

 • מיידי — 1 adj. מהיר, זריז, תכוף, בזמן הקרוב, נעשה לאלתר, ללא שהייה, ללא דחייה, ללא עיכוב, דחוף, בהו 2 v. לזרוק, להשליך, להטיל, לשגר, לשלוח; לרגום, לסקול, לקלו …   אוצר עברית

 • באופן מיידי — תיכף ומייד, לאלתר, מיידית, במהירות המרבית {{}} …   אוצר עברית

 • אינו סובל דיחוי — מיידי, דחוף, בהול {{}} …   אוצר עברית

 • לא סובל דיחוי — מיידי, דחוף, בהול {{}} …   אוצר עברית

 • מבלי להסס — מיידי, אינסטינקטיבי, בלי להתלבט, תיכף ומייד {{}} …   אוצר עברית

 • אינסטינקטיבי — adj. הנובע מאינסטינקט, טבעי, מהיר, ספונטאני, ללא מחשבה, מיידי, מולד, מליד …   אוצר עברית

 • אנסטינקטיבי — adj. הנובע מאינסטינקט, טבעי, מהיר, ספונטאני, ללא מחשבה, מיידי, מולד, מליד …   אוצר עברית

 • בבהילות — adv. בחיפזון, בדחיפות, באופן דחוף, בחופזה, במהירות, בזריזות, מהר מהר, תיכף, בהקדם, באופן שלא סובל דיחוי, מיידי …   אוצר עברית

 • זה לא בוער — יש עוד זמן, לא מיידי, אין מה למהר {{}} …   אוצר עברית

 • חטוף — 1 adj. חפוז, פתאומי, מזורז, מהיר מאוד, מיידי, בבת אחת, במהירו 2 שבוי, לכוד, גזול, מוחזק בכוח, נלקח ללא רשו …   אוצר עברית

 • חפוז — adj. חטוף, פתאומי, מזורז, מהר מאוד, מיידי, בבת אחת, במהירות, נמהר, פזיז; משגל קצר, מגע מיני מהי …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.